Bures årsredovisning 2005

Bure publicerar idag den svenska årsredovisningen för 2005 på www.bure.se samt distribuerar den tryckta versionen till de av Bures aktieägare som begärt denna.

Beställ Bures årsredovisning via telefon 031-708 64 00 eller via e-post info@bure.se

Göteborg den 28 mars 2005

Bure Equity AB (publ)

För information kontakta:

Henrika Ehlinger/Koncerredovisningschef    031-708 64 42

Bures Årsredovisning 2005