Bures årsredovisning 2006

Bure publicerar idag den svenska årsredovisningen för 2006 på www.bure.se samt distribuerar den tryckta versionen till de av Bures aktieägare som begärt denna.

Beställ Bures årsredovisning via telefon 031-708 64 00 eller via e-post: info@bure.se

Göteborg den 19 mars 2007

Bure Equity AB (publ)

Bures Årsredovisning 2006