Bures årsredovisning 2007

Bure publicerar idag den svenska årsredovisningen för 2007 på www.bure.se samt distribuerar den tryckta versionen till de av Bures aktieägare som begärt denna.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på www.bure.se senast i början av april.

Årsredovisningen kan beställas via telefon 031-708 64 00 eller via e-post info@bure.se.

Göteborg den 25 mars 2008

Bure Equity AB (publ)

Bures Årsredovisning 2007