Bures årsredovisning 2008

Bure publicerar idag den svenska årsredovisningen för 2008 på www.bure.se samt distribuerar den tryckta versionen till de av Bures aktieägare som begärt denna.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på www.bure.se i mitten av april.

Årsredovisningen kan beställas via telefon 031-708 64 00 eller via e-post info@bure.se.

Göteborg den 26 mars 2009

Bure Equity AB (publ)

För information kontakta:

Pia-Lena Olofsson, koncernredovisningschef, tel. 031-708 64 49

Bures Årsredovisning 2008