Bures årsredovisning 2009

Bure publicerar idag på www.bure.se en företagspresentation för Bure 2010 tillsammans med Bures årsredovisning. Utöver Bures portföljbolag 2009 innehåller presentationen verksamhetsbeskrivning samt resultatutveckling för Bures tillkomna portföljbolag i och med fusionen med Skanditek Industriförvaltning AB. Presentationen innehåller även pro forma resultat- och balansräkning för den nya Burekoncernen per den 31 december 2009.

Företagspresentationen tillsammans med årsredovisningen kommer att distribueras i mitten av april till de som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.seprenumerationstjänst.

De engelska versionerna kommer att finnas tillgängliga på www.bure.se i mitten av april.

I delårsrapporten för januari – mars som publiceras 28 april 2010 kommer en fullständig konsolidering för den nya gruppen att redovisas för första gången.

Stockholm den 29 mars 2010

Bure Equity AB (publ)

Årsredovisning 2009