Bures årsredovisning 2010

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2011 kl. 16:00

Bure publicerar idag den svenska årsredovisningen för 2010 på www.bure.se samt distribuerar den tryckta versionen till de av Bures aktieägare som begärt denna.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på www.bure.se vid slutet av april.

Årsredovisningen kan beställas via telefon 08-614 00 20 eller via e-post info@bure.se.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktpersoner på Bure:
Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20

wkr0001.pdf

wkr0002.pdf