Bures Årsredovisning 2013

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2013 på www.bure.se.

Årsredovisningen kommer att distribueras i början av april till de som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.seprenumerationstjänst.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktpersoner på Bure:
Max Jonson, ekonomichef

Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2014 kl. 10:00.

Årsredovisning 2013

Pressmeddelande