Bures årsredovisning 2014

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2014 på www.bure.se.

Årsredovisningen kommer att distribueras i början av april till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerations­tjänst.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:
Max Jonson, ekonomichef

Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2015 kl. 19:15.

Årsredovisning 2014