Bures årsredovisning 2015

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2016.
    

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2015 på www.bure.se

Årsredovisningen kommer att distribueras under kommande vecka, till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerationstjänst.
    

Bure Equity AB (publ)
    

För mer information kontakta:
Max Jonson, CFO
Tfn: 08-614 00 29

Årsredovisning 2015 (PDF)