Bures årsredovisning 2016

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017.

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2016 på www.bure.se

Årsredovisningen kommer att distribueras under kommande vecka, till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerationstjänst.

    Bure Equity AB (publ)

      
För mer information kontakta:
Max Jonson, CFO

Tfn: 08-614 00 29

Årsredovisning 2016 (PDF)