Bures årsredovisning 2019

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2019 på www.bure.se

Årsredovisningen i tryckt format kommer att distribueras i mitten av april, till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerationstjänst.

Bure Equity AB (publ)