Bures budpliktsbud på AcadeMedia

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) offentliggjorde den 22 oktober 2007 att bolaget beslutat att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia”) enligt reglerna om budplikt. Bure har efter att ha erhållit närmare information slutligen beslutat att Erbjudandet även skall omfatta av AcadeMedia utgivna teckningsoptioner.

Fullständig erbjudandehandling för Erbjudandet har idag publicerats på Bures hemsida https://www.bure.se, samt tillhandahålls i tryckt form hos Bure Equity AB, Mässans Gata 8, 412 51 Göteborg.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

- För varje aktie i AcadeMedia erbjuds 90 kronor kontant.
- Erbjudandet motsvarar stängningskursen för AcadeMedias aktie av serie B fredagen den 19 oktober 2007. Det har ej funnits skäl att anta att AcadeMedias aktie av serie A har annat värde än aktie av serie B.
- Baserat på den genomsnittliga slutkursen i AcadeMedia-aktien av serie B de 10 dagar som närmast föregick offentliggörandet av Erbjudandet uppgår budpremien till 5,9 procent.
- För varje teckningsoption erbjuds 9,25 kronor kontant.
- Totalvärdet på Erbjudandet uppgår till 337,6 miljoner kronor.
- Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 19 november 2007 till och med den 10 december 2007. Redovisning av likvid till aktieägare och teckningsoptionsinnehavare beräknas ske omkring den 18 december 2007.

Finansiering av Erbjudandet sker inom ramen för Bures tillgängliga medel och befintliga kreditramar. Erbjudandets fullföljande är inte förenat med några villkor.


Göteborg den 15 november 2007
Bure Equity AB (publ)wkr0066.pdf

wkr0027.pdf