Bures förvärv av aktier i Teleca genomfört

Bures förvärv av aktier i Teleca genomfört Bures förvärv av aktier i Teleca är genomfört. Förvärvet innebär ett ägande i det sammanslagna Teleca/AU-System uppgående till 16,0 procent av kapitalet och 16,8 procent av rösterna. Telecas offentliga erbjudande till aktieägarna i AU-System har accepterats och genomförts. Göteborg den 31 januari 2002 Bure Equity AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/31/20020131BIT00080/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/31/20020131BIT00080/bit0002.pdf

bit0002.doc

bit0002.pdf