Bures friskolekoncern förvärvar Proteam teknikgymnasium

Bures friskolekoncern har idag förvärvat 100 procent av aktierna i Proteam Sweden Utbildning och Förlag AB. Bolaget är verksamt på utbildningsmarknaden och driver fristående gymnasieskolor. Genom förvärvet ökar koncernens omsättning med cirka 30 MSEK.

Proteam (www.proteam.nu) driver tre mindre fristående gymnasieskolor i Östergötland med totalt 270 elever. Bolaget erbjuder utbildning i Automations-, CNC-, Industrisvets- och VVS-teknik. Verksamheten kommer på sikt att koordineras med Framtidsgymnasiet, som erbjuder liknande program.

Bures friskoleverksamheter bedrivs sedan inledningen av 2007 som en sammanhållen koncern och består av verksamheterna Vittra, IT Gymnasiet, Framtidsgymnasiet och Rytmus. Efter gårdagens förvärv av Rytmus och efter dagens förvärv av Proteam omfattar utbildningsverksamheten cirka 9.700 barn och elever och omsätter mellan 750 - 800 MSEK på årsbasis.


Göteborg den 23 maj 2007

Bure Equity AB (publ)wkr0019.pdf