Bures friskolekoncern förvärvar Rytmus musikgymnasium

Bures friskolekoncern har idag förvärvat 100 procent av aktierna i Rytmus AB. Bolaget är verksamt på utbildningsmarknaden och driver en fristående gymnasieskola i Stockholm. Genom förvärvet ökar koncernens omsättning med cirka 40 MSEK.

Rytmus (www.rytmus.se) är Sveriges ledande musikgymnasium och har bidragit till att utveckla ett flertal kända musiker och artister sedan starten 1993. Verksamheten bedrivs i Stockholm och omfattar för närvarande omkring 380 elever. Rytmus erbjuder det estetiska programmet med inriktning på musik, där undervisningen är inriktad på modern 1900-tals musik. Förvärvet skapar en ny plattform för starkt profilerade gymnasieskolor inom koncernen.

Sedan inledningen av 2007 drivs Bures friskoleverksamheter Vittra, IT-Gymnasiet samt Framtidsgymnasiet som en sammanhållen koncern. Verksamheten omfattar utbildning av mer än 9 000 barn och elever och omsatte proforma under 2006 över 700 MSEK.


Göteborg den 22 maj 2007

Bure Equity AB (publ)


wkr0010.pdf