Bures innehav i Cavotec SA

Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2016 kl 14:00.

Bure Equity AB (publ) har förvärvat 2 750 000 aktier i Cavotec SA och innehar därefter 16,6 procent av kapitalet och rösterna.

Cavotec SA är noterat på Nasdaq Stockholm. Bures innehav i Cavotec uppgår därefter till 12 998 970 aktier vilket motsvarar 16,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.
 

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, VD
Tel. 08 – 614 00 20     

Pressmeddelande (PDF)