Bures innehav i Teleca

Bures innehav i Teleca Bure har avyttrat 164 000 A-aktier i Teleca och innehavet uppgår nu till 9 332 800 B-aktier, motsvarande 15,8% av kapitalet och 14,4% av rösterna i Teleca. Köpare är Danir, som helägs av Telecas ordförande Dan Olofsson, som därmed innehar det röstmässigt största innehavet i Teleca motsvarande 18,9%. Bure ser positivt på Telecas utveckling och potential framöver. Mot denna bakgrund kommer Bures eventuella exit att initieras tidigast under 2004. Göteborg den 4 februari 2003 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Iréne Axelsson, informationsdirektör 0706-32 81 83 www.bure.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00100/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf