Bures innehav i Xvivo Perfusion AB

Xvivo Perfusion AB (publ) beslöt på en extra bolagsstämma den 10 april 2017 att genomföra en riktad nyemission till institutionella investerare. Denna nyemission registrerades vid Bolagsverket den 13 april 2017. Som en konsekvens av detta minskade Bure Equity AB:s ägarandel i Xvivo Perfusion AB från 20,7% till 18,8 %.
 
Bure Equity AB:s andel av kapitalet och röster uppgår därefter till 18,8%.
 
 
Bure Equity AB (publ)
 
För mer information kontakta:
Henrik Blomquist, Vd
Tel. 08 – 614 00 20
 
Informationen är sådan som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april kl 09.00.

Pressmeddelande (PDF)