Bures nomineringskommitté utsedd

Till ledamöter i Bures nomineringskommitté har av de tre största ägarna utsetts: Bert Ekström, företrädande Harald Lundén Kapitalförvaltning, tel. 08-611 21 00 Torsten Johansson, företrädande Handelsbanken Kapitalförvaltning, tel. 08-701 10 00 Patrik Tigerschiöld företrädande Skanditek Industriförvaltning, tel. 08-614 00 20 Göteborg den 3 januari 2005 Bure Equity AB (publ)

wkr0007.pdf