Bures nyemission fulltecknas

Bures nyemission fulltecknas Bure Equity AB har under juni genomfört en kombinerad emission av aktier respektive förlagslån med avskiljbara teckningsoptioner om sammantaget drygt 750 MSEK med företrädesrätt för aktieägarna att i en enhet ("unit"), för varje befintlig aktie, teckna två nya aktier och ett förlagsbevis med nio avskiljbara teckningsoptioner. Intresset för den kombinerade emissionen har varit stort och den har fulltecknats. "Det är mycket glädjande att Bure nu fått ett finansiellt handlingsutrymme att rädda väsentliga aktieägarvärden samt att Bure givits de medel bolaget behöver för att framgångsrikt kunna vidareutveckla befintlig portfölj," säger Lennart Svantesson, VD i Bure Equity. Den kombinerade emissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare fulltecknas, inklusive cirka 6,5 procent teckning utan företrädesrätt, och tillför Bure 750 214 000 SEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin kommer därmed inte att behöva tas i anspråk. Likviden avser 216 200 000 nya aktier, om nominellt 0,75 SEK per aktie, med en emissionslikvid om 162 150 000 SEK samt 108 100 000 förlagsbevis med 972 900 000 avskiljbara teckningsoptioner, de två senare med en sammanlagd emissionslikvid om 588 064 000 SEK. Av dessa avses 500 203 114 SEK redovisas som likvid för skuldebrevet och 87 860 886 SEK föras till bundet eget kapital som likvid för teckningsoptionerna. Efter det att aktieemissionen registrerats kommer det totala antalet aktier i Bure att uppgå till 325 300 000. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier att uppgå till 1 298 200 000. Av det totala antalet aktier har Bure, som beskrivet i prospektet, sedan tidigare genomfört återköp av totalt 4 945 500 aktier, varav 3 945 500 aktier via ett avtal med bank, ett så kallat syntetiskt arrangemang. Bure avser att meddela den nya ägarbilden omkring den 25 juli. Bure offentliggör rapport för perioden januari-juni 2003 den 25 augusti 2003. Göteborg den 27 juni 2003 Bure Equity AB (publ) För information, kontakta: Lennart Svantesson, VD 031-708 64 00 Iréne Axelsson, Investor relations och 031-708 64 47, 0706-32 81 83 Information ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/27/20030627BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/27/20030627BIT00490/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf