Bures portföljbolag Micronic Laser Systems genomför nyemission för att tillvarata ny marknadsmöjlighet

Micronic Laser Systems (Micronic) genomför en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Nyemissionen skall finansiera utvecklingen av nya produkter för applikationer inom elektronisk kapsling. Utvecklingen sker i samarbete med Intel Corporation (Intel). Bure kommer teckna sin pro rata andel av nyemissionen, ca 91 miljoner kronor.

• Micronic har annonserat att man träffat en överenskommelse med Intel att utveckla laserbaserade litografilösningar inom elektronisk kapsling, sk. Laser Direct Imaging (LDI) och att Micronic samtidigt har erhållit en order från Intel på ett LDI-system. • För att säkerställa finansieringen av utvecklingen av denna nya marknadsmöjlighet har Micronic beslutat att genomföra en nyemission på 240 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Nyemissionen förutsätter ett godkännande av aktieägarna på en extra bolagsstämma den 12 april 2010. • Bure kommer teckna sin pro rata andel av nyemissionen, ca 91 miljoner kronor. Aktiemarknads-nämnden har beviljat Bure dispens från en eventuell budplikt i samband nyemissionen. • Intel Capital, Intels globala investeringsorganisation, har åtagit sig att garantera upp till 80 miljoner kronor av nyemissionen baserat på vissa villkor. ”Genom samarbetet med Intel kommer Micronic att utveckla system som erbjuder kapslingsindustrin en optimal lösning. Den marknad vi nu går in i är större än vår nuvarande marknad för mönsterritare” säger Peter Uddfors, VD och koncernchef i Micronic Laser Systems, i bolagets pressmeddelande. “Detta är en spännande möjlighet för Micronic med stor potential. Det är också positivt att produktutvecklingen sker i nära samarbete med bolagets kunder” säger Patrik Tigerschiöld, VD för Bure Equity AB. Stockholm den 26 mars 2010 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör Telefon:08-614 00 20 Se även Micronics pressmeddelande på www.micronic.se

wkr0011.pdf