Carl Backman ny VD i Bure Equity

Carl Backman, som idag är vice VD i Bure, har utsetts till ny VD. Han ersätter nuvarande VD Martin Henricson i samband med årsstämman den 28 april. Carl Backmans huvudfokus kommer vara att vidareutveckla verksamheten och befintliga portföljbolag.

Carl Backman är 37 år gammal, civilingenjör och har en MBA. Carl, som idag är vice VD i Bure, har arbetat i bolaget sedan 1998 med fokus på transaktioner och förvaltning av Bures portföljbolag.

”Det är naturligt att Carl nu tar steget upp till att bli VD för Bure. Carl har under sina 10 år på Bure framgångsrikt utvecklat Bures portföljbolag samt genomfört flertalet mycket lyckosamma avyttringar och förvärv. Carls breda erfarenhet av investeringar och värdebyggande i företagen gör honom väl lämpad för uppdraget,” säger Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure

”Martin rekryterades som VD för Bure i maj 2008 med uppdraget att slutföra Bures renodling mot ett rörelsedrivande bolag inom utbildningssektorn. Martin har i och med utdelningen av AcadeMedia till Bures aktieägare i höstas på ett föredömligt sätt fullföljt sitt uppdrag. Det är därför förståeligt att Martin vill gå vidare,” säger Patrik Tigerschiöld.

”Det har varit en mycket spännande och stimulerande uppgift att få slutföra Bures ambition att skapa Sveriges ledande utbildningsbolag. Genom sammanslagning av Bures utbildningsverksamheter i Anew Learning-koncernen och AcadeMedia fullföljdes denna målsättning under fjolåret. Mot denna bakgrund känns det nu bra att lämna över till Carl Backman,” säger Martin Henricson.

Göteborg den 7 april 2009
Bure Equity AB (publ)


För information kontakta:
Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande, tel. 08-614 00 20
Martin Henricson, VD och koncernchef, tel. 070-995 08 73
Carl Backman, vice VD och tillträdande VD, tel. 070-397 90 05

wkr0003.pdf