Carnegies kapitalförvaltning bildar ett separat bolag

Carnegie har beslutat att separera sin verksamhet inom affärsområdet Asset Management till ett nytt holdingbolag med Altor och Bure som huvudägare. Separationen sker vid årsskiftet och omfattar kapitalförvaltningsverksamheterna i Danmark, Norge och Sverige. Transaktionen sker till bokfört värde och medför att Bure kommer att behöva kapitalisera upp det nya holdingbolaget med cirka 100 MSEK i början av nästa år. Bures ägarandel uppgår till 35 procent av det nya holdingbolaget.

Carnegie Asset Management erbjuder kapitalförvaltningstjänster till institutioner och privatpersoner på en global marknad, genom verksamheter i Danmark, Norge och Sverige. Dessa verksamheter har drivits som självständiga verksamheter inom Carnegie, med begränsat samarbete med andra affärsområden. – I den nya strukturen kan både Carnegie Investment Bank och kapitalförvaltningsverksamheten utvecklas separat men i nära samarbete, vilket vi är övertygade kommer att gagna båda företagen. Samtidigt stärker vi ytterligare vårt oberoende inom kärnverksamheterna Securities, Investment Banking och Private Banking, säger Frans Lindelöw, vd och koncernchef i Carnegie Investment Bank AB. – Genom att samla kapitalförvaltningen under en oberoende koncern finns bättre möjligheter att skapa ett fokuserat erbjudande med fonder i världsklass till den nordiska, europeiska och internationella marknaden, säger Steinar Lundstrøm, chef för Carnegie Asset Management. Kunder och personal kommer inte att beröras av separationen och den nybildade kapitalförvaltningskoncernen kommer fortsätta att använda varumärket Carnegie. I samband med separationen upprättas samarbets- och distributionsavtal mellan Carnegie Investment Bank och det nybildade kapitalförvaltningsbolaget för att säkra ett nära samarbete mellan företagen. Göteborg den 23 december 2009 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Carl Backman, VD Bure Equity AB, tel. 031-708 64 59 Jonas Alfredson, CFO Bure Equity AB, tel. 031-708 64 41

wkr0011.pdf