Citat förvärvar Journalistgruppen och SRC från Bure

Citat förvärvar Journalistgruppen och SRC från Bure Bures portföljbolag Citat förvärvar Journalistgruppen samt Scandinavian Retail Center (SRC). Samtliga bolag ingår i Burekoncernen. Citat hjälper sina kunder att effektivisera processen för kommunikation genom en kombination av IT- och produktionstjänster. Som ett led i Citats ambition att bredda och utveckla sitt erbjudande inom kommunikationstjänster förvärvas Journalistgruppen och SRC från Bure. Journalistgruppen, en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer, är ett dotterbolag i Bureägda Business Communication Group. SRC hjälper leverantörer och kedjor inom detaljhandeln att förstärka kundlojaliteten och är ett direktägt dotterbolag till Bure. "Vi ser en god matchning mellan Citat, Journalistgruppen och SRC. Gemensamt kan de skapa mycket starka kunderbjudanden. Dessutom följer denna åtgärd den handlingsplan mot färre och större innehav som Bure har lagt fast." säger Örjan Serner, bolagsansvarig för Citat på Bure. "Citat har ambitionen att vara kommunikationsavdelningarnas förstahandsval. Med Journalistgruppen och SRC stärker vi vårt erbjudande kring operativa kommunikationstjänster för såväl marknadsavdelningar som informationsavdelningar." säger Magnus Lundblad, VD på Citat. Transaktionerna har inga resultateffekter för Bure. Göteborg den 28 januari 2004 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Örjan Serner, Senior Investment Manager 0708 - 13 44 82 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/28/20040128BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/28/20040128BIT00100/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf