Flaggning: Bure återköper egna aktier

Vid en extra bolagsstämma den 3 september 2007 i Bure Equity AB (publ) ("Bure") beslutades bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Bolagets styrelse beslutade den 16 november 2007 att utnyttja detta bemyndigande.

Bure innehar sedan tidigare 2.500.000 egna aktier. Förvärv har nu skett av ytterligare totalt 2.537.200 egna aktier på Stockholmsbörsen under perioden 20 november till 5 december till en genomsnittlig betalkurs om 38,59 kronor.

Bure innehar härefter totalt 5.037.200 egna aktier av totalt utgivna 98.377.837 aktier, vilket motsvarar 5,12 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget.


Göteborg den 6 december 2007
Bure Equity AB (publ)


wkr0001.pdf