Flaggning: Bure återköper egna aktier

Vid årsstämman den 23 april 2008 i Bure Equity AB (publ) ("Bure") beslutades bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Bolagets styrelse beslutade samma dag att utnyttja detta bemyndigande.

Förvärv har idag skett av 8.724.957 egna aktier på Stockholmsbörsen till en betalkurs om 39,90 kronor per aktie.

Bure innehar härefter totalt 8.724.957 egna aktier av totalt utgivna 92.639.637 aktier, vilket motsvarar 9,42 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget.


Göteborg den 28 augusti 2008
Bure Equity AB (publ)


wkr0003.pdf