Flaggningsmeddelande

Bure säljer sina återstående aktier i Scribona motsvarande 22,6 procent av antalet aktier och 19,3 procent av antalet röster. Försäljningen medför ett likviditetstillskott på cirka 175 MSEK och en realisationsförlust på cirka 5 MSEK. Försäljningen omfattar 79.000 A-aktier och 11.478.089 B-aktier. Efter försäljningen har Bure inget kvarvarande innehav i Scribona.

"Bure är ett investeringsbolag med huvudinriktningen att vara en långsiktig ägare till onoterade bolag med god intjäning. Scribona passar därmed inte in i vår strategi. I januari i år sålde vi en betydande del av aktierna, nu säljer vi resterande,” säger Mikael Nachemson, VD i Bure. Göteborg den 24 november 2005 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Mikael Nachemson, VD Tel 031-708 64 20 Anders Mörck, Ekonomidirektör Tel 031-708 64 41, 0706-46 52 11

wkr0010.pdf