Flaggningsmeddelande: Bure förvärvar aktier i AcadeMedia

Bure har igår köpt 195 000 A-aktier och 291 000 B-aktier i AcadeMedia AB.

Därefter äger Bure 195 000 A-aktier och 291 000 B-aktier i AcadeMedia, som tillsammans representerar 10,0 procent av bolagets aktiekapital och 27,9 procent av röstetalet.

"Bure har varit engagerade i utbildningssektorn i cirka 10 år och detta är ett prioriterat område för oss. Vi ser nu fram emot att tillsammans med övriga ägare fortsätta utvecklingen av AcadeMedia", säger Mikael Nachemson, VD för Bure Equity AB.


Göteborg den 20 mars 2007

Bure Equity AB (publ)wkr0037.pdf