Flaggningsmeddelande: Bure minskar ägandet i Scribona

Bure har idag sålt 6.300.000 B-aktier i Scribona. Efter transaktionen motsvarar Bures ägande 22,6 % av kapitalet och 19,2 % av rösterna i Scribona. Göteborg den 18 januari 2005 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Lennart Svantesson, verkställande direktör 0733-110011 Anders Mörck, ekonomidirektör 031-7086441

wkr0007.pdf