Flaggningsmeddelande

Efter Bures meddelande igår om ett offentligt kontanterbjudande om förvärv av samtliga aktier i AcadeMedia, erbjöds Bure att förvärva ytterligare 240 936 aktier i AcadeMedia av serie B till en kurs om 90,00 kronor.

Efter detta förvärv äger Bure 248 525 A-aktier och 1 507 184 B-aktier i AcadeMedia, som tillsammans representerar 30,5 procent av bolagets aktiekapital och 44,8 procent av röstetalet.

Göteborg den 23 oktober 2007

Bure Equity AB (publ)


wkr0011.pdf