Fördelning av anskaffningsutgift i Bures emissioner 2003

Fördelning av anskaffningsutgift i Bures emissioner 2003 Bure Equity AB (publ) genomförde under juli 2003 emissioner av aktier kombinerat med förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Som stöd för bestämmande av den skattemässiga anskaffningskostnaden i emissionerna har Riksskatteverket låtit meddelande följande Allmänna råd: Teckningslikviden för en så kallad unit, om totalt 6,94 SEK, skall fördelas enligt följande: Aktier (2 st) 0,75 SEK/st Förlagsbevis (1 st) 4,36 SEK/st Optionsrätter (9 st) 0,12 SEK/st Dessa allmänna råd tillämpas från och med 2004 års taxering. För ytterligare information hänvisas till RSV M 2003:19 samt RSV 2003:33. Göteborg den 8 december 2003 Bure Equity AB (publ) Johanna Pettersson, Informatör 031-708 64 49, 0708-35 76 51 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00810/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf