Förhandsbesked angående Bures skattestatus

Förhandsbesked angående Bures skattestatus Skatterättsnämnden har i förhandsbesked per idag fastställt att Bure kan bedriva likviditetsförvaltning i moderbolaget, oavsett i vilken omfattning och hur ofta Bure omsätter sin värdepappersportfölj, utan att det påverkar Bures status som investmentföretag. Riksskatteverket har haft motsatt uppfattning. Skatterättsnämnden accepterar inte Riksskatteverkets synsätt. Förhandsbeskedet kan av Riksskatteverket överklagas till Regeringsrätten fram till 2001-10-24. Vad avser den skattetvist som rörde taxering 1994 har tidigare Regeringsrätten per den 10 september nekat Riksskatteverket prövningstillstånd varvid Bure vann denna process. Göteborg den 3 oktober 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Benny Averpil, Finansdirektör 031-335 76 47 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00680/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00680/bit0001.pdf

bit0001.doc

bit0001.pdf