Försäljning av uniträtter i Bure Equity

Försäljning av uniträtter i Bure Equity "Då Bure av naturliga skäl inte kan utnyttja de uniträtter som hänför sig till återköpta aktier har dessa sålts i marknaden. Försäljningen tillgodoser det intresse för uniträtter som finns och möjliggör att teckning för dessa sker i emissionerna," säger Lennart Svantesson, vd Bure Equity. Bure har informerats om att SEB sålt 4 942 900 uniträtter att teckna sig i den pågående emissionen av aktier och förlagsbrev med avskiljbara teckningsoptioner i Bure. Uniträtterna härrör från de aktier som SEB förvärvat i marknaden när Bure påkallat syntetiskt återköp av egna aktier respektive hedge av optionsprogram enligt de avtalsarrangemang Bure ingått med SEB för dessa ändamål. Göteborg den 12 juni 2003 Bure Equity AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/12/20030612BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/12/20030612BIT00770/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf