Förtida återbetalning av revers

Revers utställd i samband med Bure Equitys försäljning av Textilia 2008 har återbetalats.

I samband med Bure Equitys försäljning av Textilia år 2008 ställde Bure ut en räntebärande revers på 19 MSEK med löptid på sex år.
Låntagaren har enligt avtal begärt förtida återbetalning av reversen inklusive ränta.
Bure har erhållit en likvid på 23,4 MSEK och reversen är därmed fullt återbetald.

 
 
Stockholm den 15 november 2011

Bure Equity AB (publ)

 
Kontaktpersoner på Bure:

Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20

wkr0001.pdf