Fredrik Mattsson ny VD för Vittra

Fredrik Mattsson har utsetts till verkställande direktör för Bures dotterbolag Vittra AB och tillträder sin tjänst den 9 oktober 2006. Fredrik Mattsson kommer närmast från Gambro, där han arbetat i sex år, senast som Vice President, Home Care. Dessförinnan arbetade Fredrik Mattsson på McKinsey & Company. Fredrik Mattsson har sin utbildning från Linköpings universitet. Han är civilingenjör med inriktning mot industriell ekonomi. Jill Nilsson har utsetts till vice verkställande direktör. Hon har varit tillförordnad verkställande direktör sedan den 27 februari 2006. Göteborg den 8 augusti 2006 Bure Equity AB (publ)

wkr0001.pdf