Halvårsrapport 2003

Halvårsrapport januari - juni 2003 STABILITET OCH STÄRKTA FINANSER - Emissioner om totalt 750 MSEK fulltecknades under juni månad. - Det redovisade egna kapitalet (substansvärdet) ökade under kvartalet med 275 MSEK, varav emissionslikvid utgör 213 MSEK, till 1 098 MSEK. Angivet eget kapital motsvarar 1,24 SEK per aktie efter full utspädning (diskonterat värde*) respektive 1,41 SEK per aktie utan diskontering. - Det egna kapitalet per aktie efter full utspädning beräknas den 22 augusti till 1,37 SEK (diskonterat värde*) respektive 1,54 SEK utan diskontering. - Moderbolagets resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick till 62 MSEK (-336) och för halvåret till -110 MSEK (-380). - Värdeuppgång i Bures noterade innehav med drygt 140 MSEK under andra kvartalet. - Åtgärdsprogram initierades för att reducera moderbolagets förvaltningskostnader. Under andra kvartalet reserverades 22 MSEK för åtgärdsprogrammets genomförande. Efter rapportperiodens utgång - Bures innehav i Nordic Capitals fonder avyttrades vilket innebär en betydande likviditetsförstärkning och ett exitresultat om 146 MSEK. Affären slutfördes i augusti och merparten av köpeskillingen erhölls enligt avtal. För ytterligare information kontakta Lennart Svantesson, VD 031-708 64 20 Irene Axelsson, Informationsdirektör 031-708 64 47 Anders Mörck, Koncerncontroller 031-708 64 41 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/25/20030825BIT00300/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/25/20030825BIT00300/wkr0002.pdf Hela rapporten

wkr0002.pdf

wkr0001.doc