HENRIK BLOMQUIST HAR IDAG UTSETTS TILL VICE VD I BURE EQUITY AB

Styrelsen i Bure Equity AB har idag utsett Henrik Blomquist till vice Verkställande direktör.

Henrik har varit anställd i Skanditek Industriförvaltning AB sedermera Bure Equity AB, sedan 1999. Henrik är idag investeringsansvarig för ett antal av Bures portföljbolag och sitter i flera av bolagens styrelser.

Styrelsen  Bure Equity AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Tigerschiöld
Tel. 08 – 614 00 20 

Bure är ett börsnoterat investmentbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 15 portföljbolag, varav 3 är noterade.

 

wkr0001.pdf