HENRIK BLOMQUIST UTSEDD TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Styrelsen i Bure Equity har idag på ordinarie styrelsemöte utsett Henrik Blomquist till Verkställande Direktör. Henrik Blomquist är tillförordnad VD sedan april 2013 och var tidigare vice VD sedan 2010.
       

Bure Equity AB (publ)

Kontaktpersoner på Bure:

Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2014 kl 16:30

PDF