Henrik Blomquist utträder ur styrelsen i Lauritz.com Group A/S

Henrik Blomquist har med omedelbar verkan begärt eget utträde ur styrelsen för Lauritz.com Group A/S.

”Jag och två andra styrelseledamöter har en annan uppfattning hur bolaget skall styras och ledas, vilket fått oss att idag lämna styrelsen med omedelbar verkan”, säger Henrik Blomquist, Vd på Bure Equity AB.
 

Bure Equity AB (publ)
 

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20
 

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2017 kl. 20:10.

Pressmeddelande (PDF)