Information till aktieägarna i Bure och Skanditek avseende fusion mellan bolagen

Bure publicerar idag ett informationsdokument avseende föreslagen fusion mellan Bure Equity AB (publ) och Skanditek Industriförvaltning AB (publ) på sin hemsida, www.bure.se, under rubriken Investor Relations, Fusion med Skanditek. Dokumentet distribueras även via post till direktregistrerade aktieägare. Göteborg den 16 november 2009 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Carl Backman, VD, tel. 031-708 64 59 Jonas Alfredson, Ekonomidirektör, tel. 031-708 64 41

wkr0011.pdf