Lennart Svantesson har beslutat att lämna vd-posten på Bure

Lennart Svantesson lämnar på eget initiativ uppdraget som verkställande direktör i Bure. Han kvarstår fram till ordinarie bolagsstämma i april, eller till dess att efterträdare är utsedd. Lennart Svantesson kommer även i fortsättningen att vara knuten till Bure genom att han kvarstår som styrelseordförande i Bures större portföljbolag Carl Bro, Systeam, Mercuri och Vittra samt som styrelseledamot i Scribona, i första hand till och med ordinarie bolagsstämmor 2006. Svantesson tillträdde befattningen som verkställande direktör för Bure Equity AB i mars 2003 i samband med att Bure befann sig i en akut, finansiell kris.

”Lennart har genom sin stora industriella erfarenhet gjort en avgörande insats genom att lotsa Bure ur krisen och föra bolaget till den position det har idag. Jag är glad att han accepterat erbjudandet att kvarstå som ordförande i Bures största bolag och ser fram emot vårt fortsatta samarbete” säger Patrik Tigerschiöld styrelseordförande i Bure. ”Det har varit en mycket spännande och stimulerande uppgift att få leda Bure fram till att bolaget nu åter är finansiellt stabilt och att vi i princip nått huvudmålet att göra Bure skuldfritt. Dessutom har vi förbättrat resultaten i portföljbolagen och genom renodling av bolagsportföljen skapat en god plattform för framtiden. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att det nu är en mycket lämplig tidpunkt att lämna vd-uppdraget för andra uppgifter. Förutom ordförandeskapen i Bures portföljbolag möjliggör detta ett mer aktivt engagemang som styrelseordförande och delägare i den expanderande fritidsbåtkoncernen Viamare Boats, vilket bidragit till mitt beslut”, säger Lennart Svantesson. Göteborg den 29 november 2004 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande 0707-77 71 90 Lennart Svantesson, VD och koncernchef 0733-11 00 11

wkr0007.pdf