Martin Dahlgren ny VD för Bures dotterbolag EnergoRetea Group AB

Till ny verkställande direktör och koncernchef i EnergoRetea Group AB har utsetts Martin Dahlgren. Martin tillträder tjänsten den 1 mars 2009. Martin kommer närmast från Hifab Group AB, där han varit chef för två affärsområden inom miljöteknik och projektledning och medlem i Hifabs ledningsgrupp sedan 2005. Martin har genom nyckelpositioner inom teknikkonsultsektorn framgångsrikt integrerat och expanderat verksamheter med fokus på resultatinriktat försäljningsarbete.

”Jag är mycket glad över att vi lyckats rekrytera Martin Dahlgren. Martin representerar ett modernt ledarskap och har en gedigen kompetens och relevant erfarenhet för att ta EnergoRetea in i nästa fas”, säger Carl Backman, vice VD för Bure Equity AB.

EnergoRetea är ett teknikkonsultföretag med unik kompetens och erfarenhet inom Energi & Elkraft, Installation och ICT (Information & Communication Technology). Bolaget har för närvarande ca 280 anställda och beräknas omsätta omkring 270 Mkr år 2008.


Göteborg den 30 januari 2009
Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:
Carl Backman, vice VD, tel. 031-708 64 59

wkr0003.pdf