Martin Henricson ny VD för Bures dotterbolag Mercuri International

Martin Henricson har utsetts till ny verkställande direktör för Bures dotterbolag Mercuri International.

Till ny verkställande direktör och koncernchef i Mercuri International har utsetts Martin Henricson. Martin är 45 år gammal och kommer senast från börsnoterade TradeDoubler AB där han utvecklat verksamheten från en omsättning på 37 MSEK till ett europeiskt storföretag som idag omsätter över 1 600 MSEK. Martin har tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom ett antal såväl små som medelstora internationella bolag.

Nicole Dereumaux, nuvarande koncernchef för Mercuri International, har meddelat att hon under våren 2007 önskar lämna sin roll efter ett antal framgångsrika år. Nicole kommer att fortsätta att vara verksam inom Mercuri med bland annat produktutvecklingsfrågor och HR-frågor.

”Med management som delägare och en ny VD i Martin Henricson är jag övertygad om att det framåtriktade utvecklingsarbete som påbörjats under Nicoles ledning kommer att intensifieras samt resultera i en höjd ambitionsnivå för Mercuri", säger Mikael Nachemson, VD för Bure Equity AB.

Mercuri International är Europas ledande konsult- och utbildningsföretag inom försäljning och ledarskap, med verksamhet i alla världsdelar via helägda dotterbolag och franchisetagare.

Göteborg den 20 november 2006

Bure Equity AB (publ)


wkr0010.pdf