Martin Henricson ny VD i Bure Equity

Martin Henricson har utsetts till ny VD för Bure Equity. Han tillträder tjänsten under maj månad i år. Huvudfokus kommer vara att fullfölja Bures inriktning mot utbildningsområdet, inkluderande portföljbolagen Anew Learning, Mercuri International och AcadeMedia. Vice VD Carl Backman kommer fortsatt att vara ansvarig för Bures investeringsverksamhet och Bures portföljbolag Citat, Energo-Retea, Textilia och övriga innehav.

Martin Henricson är 46 år gammal och har en fil. kand. med inriktning mot företagsekonomi och pedagogik. Därutöver har han bedrivit forskarstudier i pedagogik vid Stockholms Universitet. Martin kommer närmast från Bures dotterbolag Mercuri International, där han varit VD. Mercuri International är ett globalt konsult- och utbildningsföretag inom försäljning och ledarskap. Martin sitter i styrelsen för Anew Learning, som är Sveriges ledande friskolekoncern och ett helägt dotterbolag till Bure. Tidigare har Martin varit VD i det börsnoterade TradeDoubler AB.

”Det känns både roligt och stimulerande att få chansen att vidareutveckla Bure utifrån den fina grund som lagts de senaste åren. Den inslagna inriktningen mot utbildningsområdet inför framtiden är tydlig och vi ser många och goda möjligheter till fortsatt utveckling av våra innehav”, säger Martin Henricson.

”Jag är glad att vi lyckats rekrytera Martin Henricson som VD, att i första hand leda och utveckla Bures verksamheter inom utbildningsområdet. Detta är en viktig hörnsten i den pågående omvandlingen av Bure”, säger Patrik Tigerschiöld, ordförande i Bure Equity.

Göteborg den 23 april 2008

Bure Equity AB (publ)

wkr0003.pdf