Max Jonson ny CFO i Bure

Max Jonson har anställts som ny CFO för Bure Equity AB med tillträde 1 oktober 2013.

Max kommer närmast från tjänsten som CFO på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Dessförinnan har Max bla varit CFO för Orasolv och DPNova samt arbetat inom corporate finance på bla SEB Enskilda och Kaupthing Bank.

   
Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta: 
Henrik Blomquist, VD

Tel. 08 – 614 00 20

 
Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 8 portföljbolag, varav 5 är noterade.

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2013 kl 08:30

Pressmeddelande (PDF)