Ny stark teknikkonsult bildas genom samgående mellan Retea och Energo

Bure har träffat avtal med Arcona om förvärv av teknikkonsulten Energo. Energo AB med dess dotterbolag Energo Network Services AB är en teknikkonsult med stark marknadsposition inom elteknik och VVS. Tillsammans med Bureägda Retea bildas ett företag med ca 190 anställda och en gemensam årsomsättning på omkring 180 MSEK.

Retea och Energo kompletterar varandra produktmässigt mycket väl och kan tillsammans erbjuda ett omfattande utbud av tjänster inom eldistribution, kommunikationssystem, el- och teleteknik, belysning samt VVS och styrteknik.

"Det är mycket glädjande att vi kan förvärva Energo som har en mycket stark ställning som installationskonsult. Retea och Energo skapar tillsammans en bra plattform för fortsatt tillväxt", säger Bures VD och koncernchef Mikael Nachemson.

"Vi ser mycket positivt på att vi kunnat placera Energo i en konstellation som ger en ännu slagkraftigare aktör än Energo idag är. Arcona har för avsikt att fortsatt utnyttja det sammanslagna Energo Retea som strategisk leverantör för att ytterligare utveckla Arconas byggkoncept Lean Construction", säger Arconas ordförande Håkan Birke.

Det nya bolaget kommer att ledas av Mikael Vatn, nuvarande VD för Retea. Östen Innala, nuvarande VD för Energo, blir arbetande styrelseordförande.

Förvärvspriset på skuldfri basis för Energo väntas uppgå till ca 77 MSEK, vilket motsvarar en EBIT multipel på 7 till 8 gånger prognostiserat rörelseresultat. Affären väntas avslutas vid årsskiftet. Bures ägande i det sammanslagna bolaget uppgår till 96%. Vid godkännande av Bures årsstämma kommer nyckelpersoner i det nya bolaget att erbjudas förvärva aktier till identiska villkor.

Göteborg den 14 december 2006

Bure Equity AB (publ)


wkr0010.pdf