Ny tillförordnad verkställande direktör för Vittra

Jill Nilsson har tillträtt tjänsten som tillförordnad verkställande direktör i Bures dotterbolag Vittra. Jill Nilsson efterträder Vittras grundare Stig Johansson, som byggt upp Sveriges mest framgångsrika friskoleverksamhet. Jill Nilsson är anställd inom Vittra sedan 2004 och har senast varit områdeschef. Hon har tidigare varit utvecklings- och beställarchef i Sollentuna kommun, rektor vid Lemshaga Barnakademi, VD för Stiftelsen Carpe Vitam och förvaltningschef i Lidingö stad. Samtidigt tillträder Bures styrelseordförande Patrik Tigerschiöld som ny styrelseordförande för Vittra. Patrik Tigerschiöld ersätter Widar Andersson. ”Vittra, som betytt mycket för utvecklingen av friskolor i Sverige, har i Bure en utmärkt ägare som tänker långsiktigt, vilket är precis vad som behövs inom skolvärlden. I den generationsväxling som nu sker i Vittra är det naturligt att ägaren tar vid”, säger avgående styrelseordförande Widar Andersson. Göteborg den 27 februari 2006 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Mikael Nachemson, VD tel. 031-708 64 20

wkr0010.pdf