Nya rapportdatum för Bure Equity AB

Som en konsekvens av fusionen mellan Bure Equity AB ”Bure” och Skanditek Industriförvaltning AB ändrar Bure datumen för publicering av: Bokslutskommuniké 2009 Nytt rapportdatum för bokslutskommunikén är den 8 mars 2010. Halvårsrapport Nytt rapportdatum för delårsrapporten januari – juni är den 24 augusti 2010. Stockholm den 3 februari 2010 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Patrik Tigerschiöld, VD, tel. 08-614 00 20 Andreas Berglin, Ekonomichef, tel. 08-614 00 20

wkr0011.pdf