Ökat ägande i Systeam

Bure ökar innehavet i Systeam Bure utnyttjar sin option och förvärvar ytterligare 18 procent av aktierna i Systeam AB. Bures innehav uppgår därmed till 48 procent av röster och kapital. Parterna har vidare träffat optionsavtal innebärande rätt för Bure att förvärva ytterligare 3 procent av aktierna i Systeam. Systeam är ett navbolag* inom Bures investeringsområde IT Solutions & Services och omsatte under 2001 953 MSEK med ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster på 51 MSEK. Bures investering och finansiering syftar till att säkra en aktiv förvärvs- och tillväxtstrategi i Systeam. Göteborg den 28 mars 2002 Bure Equity AB (publ) För ytterligare information kontakta: Börje Bengtsson, Senior Investment Manager, Bure 08-407 06 61 0708-28 49 87 www.bure.se www.systeam.se * Ett företag som ska utgöra basen - "navet" för Bures fortsatta satsningar inom en bransch eller segment. Genom affärsutveckling och förvärv ska företaget uppnå en stark marknadsledande position. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/28/20020328BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/28/20020328BIT00050/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf