OLA STRÖMBERG UTSEDD TILL NY VD OCH KONCERNCHEF I BURES DOTTERBOLAG MERCURI INTERNATIONAL

Styrelsen i Bures dotterbolag Mercuri International Group AB har utsett Ola Strömberg till ny VD och koncernchef. Han efterträder nuvarande VD Susanne Lithander och tillträder sin befattning den 5:e november. Ola kommer närmast från en befattning som chef för Oriflame Cosmetics verksamhet i Kina.

Ola Strömberg är 40 år och har akademisk examen från Lunds Universitet och University of Wisconsin. Han har erfarenhet från tidigare befattningar inom Modern Times Group, Spray Ventures, Trader Classified Media och närmast från viktiga tillväxtmarknader inom Oriflame Cosmetics.

Nuvarande VD Susanne Lithander kommer att kvarstå i sin befattning till dess att Ola tillträder den 5:e november.

Mercuri International Group AB är Europas ledande konsult- och utbildningsföretag inom försäljning och ledarskap, med verksamhet i alla världsdelar via helägda dotterbolag och franchisetagare. Mer information om Mercuri finns på http://www.mercuri.net 

Bure Equity AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Tigerschiöld
Tel. 08 – 614 00 20

wkr0005.pdf